Tag: Kết nối Kinh doanh

Thư mời Kết nối kinh doanh – BNI LeaderSHIFT Chapter

Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long thuộc Taiyo Group được thành lập ngày 02/11/1999 trên cơ...

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia