Tag: manmo viet nam

Thư mời Kết Nối Kinh Doanh – BNI LeaderSHIFT Chapter Ngày 21/10/2021

CHỦ ĐỀ TUẦN NÀY: "PHƠI BÀY SỰ THẬT VỀ HỆ SINH THÁI SỐ MANMO VIỆT NAM" Chúng ta...

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia