Tag: mentorship

Chương trình Mentorship dành cho Ban điều hành chapter BNI HN2.

Để tri ân sự đóng góp của anh chị Ban điều hành chapter cho cộng đồng BNI, Ms...

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia