Tag: MSP

Chương trình Thành viên thành công (MSP – Member Success Program) cho thành viên mới

Có một khóa học mang tên “Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng” cho các thành...

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia