Tag: Zoom Meeting

Lễ ra mắt BNI LeaderSHIFT Chapter

BNI LeaderSHIFT Chapter trân trọng thông báo sự kiện Lễ ra mắt BNI LeaderSHIFT Chapter vào ngày thứ...

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia