Hỗ trợ Doanh nghiệp

Nguyễn Thị Kim Thanh

Tư vấn tài chính

Prudential Việt nam tự hào là thành viên của Tập...

Xem chi tiết

Nguyễn Văn Công

Chủ tịch hội đồng thành viên

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm...

Xem chi tiết

Hoàng Ánh Nguyệt

Đại diện - Giám đốc KD

Triệu Hoàng tự hào là một trong những địa lý...

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Ngà

Đại diện - Giám đốc KD

Là firm đầu tiên được thành lập tại Việt Nam...

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Thanh Hoa

Asia Wings Travel là đại lý chính thức của các...

Xem chi tiết

Power Team Hỗ trợ Doanh nghiệp

Thành viên
Thành viên
Cơ hội kinh doanh
Cơ hội kinh doanh
Doanh thu
Doanh Thu

Nguyễn Khắc Tuyên

Đại diện hợp tác xã

Hợp tác xã chế biến hoa quả, cây, con đặc...

Xem chi tiết

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia