Nhóm ngành khác

Đoàn Trần Tây

B2B Business Developer Nationwide

Chuyên sản xuất, lắp ráp 3 sản phẩm chủ đạo...

Xem chi tiết

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia