Power Team

Xây dựng

Xem chi tiết

Đào tạo

Xem chi tiết

Truyền thông

Xem chi tiết

Hỗ trợ Doanh nghiệp

Xem chi tiết

Công nghệ

Xem chi tiết

Thời trang

Xem chi tiết

Thực phẩm

Xem chi tiết

Sức khỏe

Xem chi tiết

Khác

Xem chi tiết

Power Team là gì?

BNI đã phôi thai ở Việt Nam từ đầu năm 2007 nhưng do một số khó khăn do sự khác biệt về văn hóa, hội nhập, kết nối kinh doanh và xúc tiến thương mại nên đến tháng 8 năm 2010 BNI mới chính thức thành lập tại Việt Nam.

Sứ mệnh của Power Team

BNI® được xây dựng dựa trên bộ quy tắc hướng dẫn tạo nên một nền tảng ở đó các thành viên tương tác, ứng xử với nhau và thực hiện được mục tiêu của mình. Ở BNI®, Chúng tôi thay đổi cách thức Thế giới làm Kinh doanh.

Xem thêm

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia