Sức khỏe

Hoàng Alexia Trà

Professional Coach

Luôn lắng nghe, đồng hành và truyền cảm hứng cho...

Xem chi tiết

Trần Hoàng Phúc Hiền

Phó Giám đốc

Với tầm nhìn công ty là "Mang sự an yên...

Xem chi tiết

Ngô Việt Nữ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Chăm sóc sức khoẻ...

Xem chi tiết

Bùi Đức Sơn

Giám đốc

Lan toả giá trị trầm hương Việt, mang tâm an...

Xem chi tiết

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia