Thực phẩm

Nguyễn Khắc Tuyên

Đại diện hợp tác xã

Hợp tác xã chế biến hoa quả, cây, con đặc...

Xem chi tiết

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia