Xây dựng

Vũ Thị Kim Dung

Cụ thể Tranh trúc chỉ được ứng dụng cho trang...

Xem chi tiết

Đoàn Trần Tây

B2B Business Developer Nationwide

Chuyên sản xuất, lắp ráp 3 sản phẩm chủ đạo...

Xem chi tiết

Vũ Duy Sĩ

Đại diện - Giám đốc

Công ty hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xây...

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Mạch

Phó Giám đốc

Hướng tới là trở thành một trong những Công ty...

Xem chi tiết

Lê Thị Thu Hiền

Từ mong muốn đưa những sản phẩm sơn Việt đến...

Xem chi tiết

Power Team Xây dựng

Thành viên
Thành viên
Cơ hội kinh doanh
Cơ hội kinh doanh
Doanh thu
Doanh Thu

Trần Minh Tuân

Được thành lập năm 2003, với kinh nghiệm 17 năm...

Xem chi tiết

Phạm Anh Tiến

Chủ tịch HĐQT & Tổng giám đốc

Tập đoàn Taiyo được thành lập ngày 19/10/2020 trên cơ...

Xem chi tiết

Nguyễn Xuân Thành

Đại diện - Quyền Tổng giám đốc

VITRAC là đơn vị cung cấp máy xây dựng chuyên...

Xem chi tiết

Ngô Công Nam

An Phúc Gia cũng nhận thức rằng, để phát triển...

Xem chi tiết

Phạm Văn Khải

Các sản phẩm của công ty là hàng may đo...

Xem chi tiết

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia