Thành viên

Trần Hoàng Phúc Hiền

Phó Giám đốc

Với tầm nhìn công ty là "Mang sự an yên và thịnh vượng đén từng gia đình Việt nam", chúng tôi mang sứ mệnh "Trơ thành doanh nghiệp phát triển bền vững, dựa trên việc xây dựng mối quan hệ tử tế, uy tín với khách hàng và dẫn đầu trong việc đào tạo, phát triển con người".
Đặt lịch hẹn
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Khang
Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Khang

– Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Khoang là văn phòng Tổng đại lý Prudential tại Đà Lạt. Ngoài diuchj vụ Tư vấn Bảo hiểm Nhân Thọ chuyên nghiệp, chúng tôi đang mở rộng sang các mảng giáo dục, thông minh cảm xúc, tài chính cá nhân và gia đình.
– Với tầm nhìn công ty là “Mang sự an yên và thịnh vượng đén từng gia đình Việt nam”, chúng tôi mang sứ mệnh “Trơ thành doanh nghiệp phát triển bền vững, dựa trên việc xây dựng mối quan hệ tử tế, uy tín với khách hàng và dẫn đầu trong việc đào tạo, phát triển con người”.
– Chngs tôi theo đuổi những giá trị cốt lõi mà chúng tôi tin tưởng:
+ Lòng biết ơn
+ Tử tế
+ Cam kết
+ Chính trực
+ Sáng tạo
+ Thịnh vượng

Trở thành người đầu tiên bình luận cho bài viết này!

Your email address will not be published.

Trải nghiệm buổi họp cùng BNI LeaderSHIFT Chapter để hiểu cách thức các thành viên của chúng tôi trao đi những cơ hội kinh doanh

Đăng ký tham gia